Riksarkivets logo

Samferdselsmidler

Robert Stephenson (1803 - 1859) var knyttet til sin far George Stephensons jernbane- og lokomotivarbeider, og ble ansett som en av verdens ledende jernbaneingeniorer. Han var overste tekniske og okonomiske leder for anlegget av Norges forste jernbane. (Foto norsk Jernbanemuseums samling, ukjent fotograf)
Den høytidelige åpningen av anleggsarbeidet ved Hovedbanen foregikk 8. august 1851. Til høyre for stattholder Severin Løvenskiold sees Robert Stephenson. (Illustreret Nyhedsblad 1851, nr.5)

Men vindene snudde. Man var blitt mer og mer klar over at utenlandske investorer ville være nødvendig for å virkeliggjøre banen. Etter at Møinichen på foranledning av ildsjelen statsråd Stang i mai 1850 reiste til London for å forhandle med engelske jernbaneinteresserte investorer, forelå det to alternative forslag fra et selskap i London ved Lewis Ricardo, Samuel Morton Peto og Thomas Brassey. Det ene av disse ble grunnlag for den videre drøfting med G.P. Bidder som ble sendt til Kristiania høsten samme året.

Samtidig med dette ble det reist en folkeopinion for aksjetegning som resulterte i at en komite 9. september la frem en subskripsjonsinnbydelse. Størrelsen på aksjene ble satt til 100 spesiedaler. Aksjetegningen ble en folkesak. Den vakte også interesse underveis i forhandlingene med engelskmennene. Det engelske forslaget gikk kort fortalt ut på at entreprenørene skulle bygge en bredsporet jernbane med elektrisk telegraf mellom Kristiania og Eidsvoll for 450 000 pund.

Den norske stat skulle tilveiebringe halvparten av denne anleggsummen på 2 025 000 spesiedaler, mens engelskmennene skulle stå for resten. I forslaget var det også andre vilkår som måtte avklares, før utformingen av den endelige kontrakten. Det gjaldt viktige spørsmål om vedlikehold, administrasjon og ferdigstillelse av banen. Kontrakten på 18 paragrafer ble sluttet 17. desember, men den endelige godkjenningen ble gjort avhengig av Stortingets samtykke.


Neste: Historisk stortingsdebatt i tre dager
Tilbake til denne månedens dokument
Neste måned: Jernbaneplanen av 1923