Riksarkivets logo

Da Norge fikk jernbane

Brev til de engelske jernbaneinteresserte investor 1845-54
Brevet til de engelske jernbaneinteresserte investorene er et konsept. Underskriften med initialene til Georg Ræder i jernbanekommisjonen, dels dateringen 27.september og enkelte andre rettelser, er gjort med blyant. Det omhandler det såkalte "engelske Forslag" som regjeringen gikk inn for, men som det ble understreket, måtte legges frem for Stortinget til godkjenning først. Enkelte punkter i utformingen av den endelige kontrakten gjensto å avklare, blant annet spørsmålet om administrering av anleggsarbeidet, oppstart og avslutning, samt kontraktens varighet. De siste forhandlingene mente Ræder burde foregå i Christiania, med mindre engelskmennene hadde andre preferanser.

Brevet befinner seg i Statsarkivet i Oslo, i arkivet etter NSB, Hovedbanen, direksjonen, forhandlingsprotokoller 1, 1845 - 1854.