Riksarkivets logo

"..i Byen vil ingen huuse mig, mine Saar og Elendighed tiltager".


Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378. Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.