Riksarkivets logo

"..i Byen vil ingen huuse mig, mine Saar og Elendighed tiltager".

Hele kansellibrevet:

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.

Danske Kanselli, Kansellibrev, 2. kvartal 1773, nr. 378.
	Søknad fra syv personer om økonomisk støtte fra kongens kasse til å betale kuropphold ved stiftssykehuset i Christiania for personer med veneriske sykdommer.