Riksarkivets logo

Sammensatt statsråd

Stockholms slott rundt forrige sekelskifte.
Foto: Nordiska museet.
Stockholms slott rundt forrige sekelskifte.
Foto: Nordiska museet.

Unionsavtalen mellom Norge og Sverige var nedfelt i Riksakten fra 1815. Riksakten – sammen med 4. november grunnloven fra 1814 – slo fast at de to unionslandene var likestilte og selvstendige på de fleste områder. Kongen var det formelle bindeleddet og landene hadde hver sin regjering i henholdsvis Kristiania og Stockholm. Kongen holdt statsråd – møter med sine regjeringer – begge steder.

Den norske regjeringen ble delt i to, den egentlige regjeringen satt i Kristiania, mens det ble opprettet en norsk statsrådsavdeling i Stockholm. Den norske avdelingen i Stockholm besto av to statsråder ved siden av statsministeren.

Fra 1873 var stattholderembetet i Norge blitt opphevet, og fra samme år hadde formannen for regjeringen i Kristiania fått tittelen statsminister, så fra da av hadde vi faktisk to statsministre i Norge fram til unionsoppløsningen i 1905.

De tre norske statsrådene i Sverige ble innkalt til såkalt sammensatt statsråd når saker angående begge riker skulle behandles i Stockholm. På samme måte deltok tre svenske statsråder på møtene i Kristiania hvis fellessaker ble tatt opp der.

Ved møtet 5. april var det statsminister Løvland og statsrådene Hagerup Bull og Bothner som utgjorde den norske avdelingen i sammensatt statsråd på Stockholms slott (se bilde under "Et dødfødt forslag?").

Neste: Månedens dokument - hele dokumentet
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Siste statsråd med Oscar II.