Riksarkivets logo

Månedens dokument - hele resolusjonen 5. april 1905

Kronprinsregentens resolusjon 5. april 1905

Kronprinsregentens resolusjon 5. april 1905

Kronprinsregentens resolusjon 5. april 1905

Kronprinsregentens resolusjon 5. april 1905

Kronprinsregentens resolusjon 5. april 1905


Neste: Resolusjon i maskinskrift
Til hovedside for månedens dokument 2005