Riksarkivets logo

"Heldre ut ur unionen än krig med Norge."

Røntgenstråler som sannhetsserum. Kronprinsen nøt ikke stor tillit i Norge, og hans forhandlingsforslag ble møtt med stor skepsis. Tegningen er laget av Gustav Lærum og sto i Vikingen nr. 11, 18.03.1905
Bildet er hentet fra nettstedet: 1905, Norge, Sverige og unionen. www.nb.no/baser/1905/
Gustav – i Hjalmar Eneroths strek. Midt i striden om konsulatsak og union kjemper han ved tøylene for å få "den norska baggen" og "det svenska lejonet" til å gå pent i tospann. Kilde: Det svenske Riksarkivet, Pressarkivets samling av originalteckningar, Hjalmar Eneroth, "allmänt och politiskt". Bildet er hentet fra nettstedet: 1905, Norge, Sverige og unionen. www.nb.no/baser/1905/

Oscar Gustav Adolf var født i 1858 som eldste sønn av Karl XVs bror, og det var først fjorten år senere at faren, Oscar II, ble konge og han selv tronarving. Gustav var ikke spesielt kulturelt eller intellektuelt interessert. Han fikk en militær utdanning, og han gjorde sitt beste for å leve opp til de forventningene og ikke minst forpliktelsene hans stilling krevde.

Kronprinsens utenrikspolitiske interesse ble vakt på en lengre utenlandsreise i tjueårsalderen. Med en etter hvert økende politisk og militær innsikt, ble han en betydelig støtte for sin far under unionsstridighetene på 1880 og -90 tallet. ”Han är visst icke saa begaavad som fadern, men tilförlitligare och ingivande mera förtroende” skrev statsråd Bergström i 1889.

Gustav – slik den svenske maleren Anders
  Zorn så ham fire år senere. Anders Zorn, Gustav V, 1909, olje. Eier: Stora Enso, Falun, Sverige. Foto: Zornsamlingarna, Mora, Sverige

De siste årene før den aldrende og etter hvert syke kong Oscar II døde i 1907, var kronprins Gustavs rolle som regent tydelig – også i unionsspørsmålet. Fra å være en bestemt og besluttsom tilhenger av unionen, endret han fullstendig retning etter at den realpolitiske virkelighet gikk opp for ham i løpet av oppholdet i Kristiania vinteren 1905. En slik fleksibilitet vitner om en viss styrke og klarsynthet, men også om en ydmyk holdning til farens råd og innsikt. Oscar II fulgte nemlig dramaet på sidelinjen fra sykesengen på denne tiden og rådet sin sønn til å handle varsomt og unngå konfrontasjoner som kunne svekke kongedømmet i begge land.

Heller ut av unionen enn krig med Norge, var Oscars råd. Heller bevare den svenske tronen med heder, enn tape hele dobbeltmonarkiet med skam.


Gustav – slik den svenske maleren Anders Zorn så ham fire år senere.
Anders Zorn: Gustav V. 1909, olje. Eier: Stora Enso, Falun, Sverige.
Foto: Zornsamlingarna, Mora, Sverige

 

Neste: Sammensatt statsråd
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Siste statsråd med Oscar II.