Riksarkivets logo

Unionsoppløsningen 1905

Støtten av kong Carl Johan (1763 – 1844) utenfor slottet i Oslo 12.10.1904. Foto: Norsk Folkemuseum, fotograf Anders Beer Wilse
Kronprinsregentens resolusjon 5. april 1905.
Fra arkivet etter Statsrådssekretariatet, kongelige resolusjoner, protokoll 1b, 1/4-27/5 1905.