Riksarkivets logo

Et dødfødt forslag?

Røntgenstråler som sannhetsserum. Kronprinsen nøt ikke stor tillit i Norge, og hans forhandlingsforslag ble møtt med stor skepsis. Tegningen er laget av Gustav Lærum og sto i Vikingen nr. 11, 18.03.1905
Bildet er hentet fra nettstedet: 1905, Norge, Sverige og unionen. www.nb.no/baser/1905/
Røntgenstråler som sannhetsserum. Kronprinsen nøt ikke stor tillit i Norge, og hans forhandlingsforslag ble møtt med betydelig skepsis. Tegningen er laget av Gustav Lærum og sto i Vikingen nr. 11, 18.03.1905. Bildet er hentet fra nettstedet: 1905, Norge, Sverige og unionen. www.nb.no/baser/1905/.

Unionen hang i en tynn tråd etter at konsulatsaken var strandet i februar. Kong Oscar hadde lagt seg syk i januar, og kronprins Gustav oppholdt seg i Kristiania i februar-mars for å forhandle med nordmennene. I utgangspunktet var kronprinsen for en fast og myndig holdning overfor de norske unionsmotstanderne, men etter å ha loddet stemningen i Kristiania – og etter at han skjønte at det var liten hjelp å vente seg fra stormaktene i Europa – gikk han inn for en oppløsning av unionen i akseptable og fredelige former.

Men et slikt forslag kunne ikke komme fra ham som regent, det måtte komme fra den svenske Riksdagen. Forgjeves forsøkte Gustav etter hjemkomsten til Sverige å få de folkevalgte med på en slik løsning. I stedet måtte kronprinsen komme med et nytt forhandlingsforslag til sin regjering, og i sammensatt statsråd på Stockholms slott 5. april 1905, framsatte kronprins Gustav et forslag til forhandling om løsning på konsulatstriden og andre ”unionelle Anliggender” mellom Norge og Sverige.

Forslaget inneholdt ”…det Grundpricip, at fuld Ligestillethed mellem Landene bør søges gjennemført”. De svenske statsrådene spilte ballen over til den norske regjeringen og ba dem oppta nye forhandlinger i saken. De norske representantene i Stockholm kunne ikke ta noen avgjørelse der og da. De henviste til Grunnloven og Riksakten fra 1815 og lovte å forelegge saken for regjeringen i Kristiania og be om en betenkning derfra.

17. april ble kronprinsens forslag avvist i en innstilling fra den norske regjeringen med den begrunnelse at så lenge konsulatsaken var uløst, var det uaktuelt med videre forhandlinger omkring unionen. 25. april ble denne innstillingen behandlet i sammensatt statsråd i Stockholm, og kronprins Gustavs forslag ble endelig avvist.
Statsminister Jørgen Løvland (i midten til høyre), og, i nederste rekke, statsrådene Harald Bothner (til venstre) og Edvard Hagerup Bull (nummer to fra høyre) var de tre norske representantene ved statsrådet på Stockholm slott 5. april 1905.
NBO, Billedsaml. Historiske kort 1905. Kongeinntog og edsavleggelse
Bildet er hentet fra nettstedet: 1905, Norge, Sverige og unionen. www.nb.no/baser/1905/


Statsminister Jørgen Løvland (i midten til høyre), og, i nederste rekke, statsrådene Harald Bothner (til venstre) og Edvard Hagerup Bull (nummer to fra høyre) var de tre norske representantene ved statsrådet på Stockholm slott 5. april 1905.
NBO, Billedsaml. Historiske kort 1905. Kongeinntog og edsavleggelse Bildet er hentet fra nettstedet: 1905, Norge, Sverige og unionen. www.nb.no/baser/1905/

 

 


Neste: "Heldre ut ur unionen än krig med Norge".
Til hovedside for månedens dokument 2005
Neste måned: Siste statsråd med Oscar II.