Riksarkivets logo

Spytt ikke på gulvet!

Tuberkuloseplakaten 
      (1889) ble trykt i 10.000 eksemplarer
Tuberkuloseplakaten (1889) ble trykt i 10.000 eksemplarer og spredt til alle landets sogn for å henges opp på offentlige steder.