Riksarkivets logo

Christian IVs norske lov 1604

Christian IVs Norske Lovbog vart trykt forste gongen i 1604. Den Norske Lowbog offuerseet corrigerit oc forbedrit anno M.DC.IIII.
Christian IVs Norske Lovbog vart trykt forste gongen i 1604. Ho kom i tre ulike originalutgaver, der skilnadene gjald omfanget av forklaringar av endringane i hove til den gamle Landslova. Dette er ei av originalutgavene som finst i Riksarkivet sitt bibliotek.


Neste måned: Fredrik IVs norgesreise 1704