Nyheter


I sommer var vi på tilsyn hos Vest-Agder fylkeskommune for å undersøke arkivforholdene. Her kan du se rapport og brev med pålegg.

__________________________


Programmet for høsten på Arkivsenter sør er klart. Stikkord: gotisk håndskrift, kilder om 1. verdenskrig, Slektsforskerdagen, fattigvesenet, kystkulturdag og bokslipp av gratis bøker! Velkommen!


Vi har vært på arkivtilsyn i Kristiansand kommune. Her kan du lese rapporten vår og brev med pålegg.


Ukjente Hamsun-brev! I Statsarkivet i Kristiansand ligger det en tvistesak fra 1919-1921. Blant sakspapirene er det 28 håndskrevne sider fra Knut Hamsun. Les om saken og se hva Hamsun har skrevet.


På leit etter sjømenn? Registrene til mønstringsprotokollene 1860-1940 for Kristiansand mønstringskrets er nå digitalisert. Det samme er et par av hovedrullene.


>Nå kan du søke i statsarkivets bokdatabase! Vi har en stor samling av bøker og tidsskrifter. Alt kan brukes på lesesalen i Arkivsenter sør.


>9. mai 2014 var det 150 år siden slaget ved Helgoland. Statsarkivet har opplysninger om de falne, som ble gravlagt her i byen.


>Vi arbeider med å lage temaforslag til historiestudenter. Fra før finnes en oversikt over regionalhistoriske forskningsoppgaver. Vi ønsker studenter og forskere fra hele landet velkommen til oss for å bruke skriftlige kilder.


>Vi har skannet og publisert 2000 gamle fotografier fra arkivene våre. Fotografiene ligger på nettsiden til Digitale bilder i Agder.


>I mars 1814 måtte Nicolai Wergeland søke biskopen om permisjon for å delta i riksforsamlingen på Eidsvoll. Vi har funnet permisjonssøknaden. Den ble innvilget.


> I 1814 ble brukseier og ridder Jacob Aall valgt til eidsvollsmann på en litt spesiell måte. Vi har funnet fram dokumentene om dette.


> Mikrofilmene av folketellingen 1865 for Agder er nå skannet. Mange ønsker å kunne sjekke om det er feil i avskriftene som allerede har ligget lenge på Digitalarkivet.  


> Nå kan du lese Hunsfos fabrikkers styremøteprotokoller 1886-1964 på nett. Og årsberetningene 1917-1989. Vi har også ordnet hele arkivet etter Hunsfoss fabrikker. Det utgjør 116 hyllemeter og kan ses hos oss. Katalogen finner du på arkivportalen.no.  


_____________________________________

Svartjeneste for småspørsmål


Følg oss på Facebook

Statsarkivet i Kristiansand holder til i naturskjønne omgivelser i Presteheia like utenfor byen. Adkomst

Statsarkivet ble etablert i 1934. Den nåværende bygningen er fra 1997.

Vi har ca. 10 000 hyllemeter arkiver fra hele Agder. Arkivene er fra 1500-tallet til 1990-årene.

Vi er Agders hukommelse! Velkommen til oss - eller til å kontakte oss!