Arkivverket i Tromsø

tomSamisk arkiv

Kautokeino med kirka i bakgrunnen norsk språkversjonsamisk språkversjon
  Guovdageainnu-stuimmit - 1852 ›› Gálduid birra ›› Gálduid válddahallan
 

 

Gálduid válddahallan

Arkiiva:

Sámi arkiiva:
Frette, Tor, priváhta arkiiva
Zorgdrager, Nellejet (De rettferdiges strid, Kautokeino 1852 vuođđodieđut), priváhtaarkiiva
Emisæra Erik O. Lima beaivegirji go galledii fáŋggaid Bossegobis 1854:s, kopiijaarkiiva

Tromssa stáhtaarkiiva:
Guovdageainnu suohkanbáhppa
Davvi-Hålogalándda bisma
Álttá Sundi/Fáldi
Finnmárkku fylkkamánni
Gávpeolmmái Ruth, priváhtaarkiiva (maŋŋel go lei jápmán)
Norgga Sámemišuvdna, priváhtaarkiiva

Riikaarkiiva:
M0021 ja M0022 Urolighedene i Kautokeino nov 1852, 1851-1884, Kriminálakantuvra A, Justiisadepartemeanta. Mikrofilmma kopiija gávdno maiddái Sámi arkiivvas.

Troandima stáhtaarkiiva:
Fangeprotokoll for 1854, Trondheim tukthus, 1854 fáŋgabeavdegirji, Troandima ráŋggáštusvisti
Tukthuuscomisjonens forhandlingsprotokoll nr. 2 1848-1872, Troandima ráŋggáštusvisti
Fortegnelse over Throndhjems Fæstnings Strafanstalts Fanger 1854-1872, Trondhjems slaveri, Troandima slaveriija

Bergena universitehtagirjerájus, Govvačoakkáldat:
Golbma gova Sophus Tromholt čoakkáldagas

Girjjálašvuohta:
Bær, Anders Persen: "Erindringer 1825-1849". Første gang trykt i Norvegia Sacra 1926 og oversatt til norsk av J. Qvigstad. Senere trykket på samisk i Hætta, Lars Jacobsen og Bær, Anders Pedersen: Muitalusat. Beretninger om forholdene i Kautokeino før år 1850. Universitetsforlaget 1958
Hætta, Lars: "En beretning om de religiøse og moralske forhold i Kautokeino før den læstadianske vækkelsen". Første gang trykt i Norvegia Sacra 1923 og oversatt til norsk av J. Qvigstad. Senere trykket på samisk i Hætta, Lars Jacobsen og Bær, Anders Pedersen: Muitalusat. Beretninger om forholdene i Kautokeino før år 1850. Universitetsforlaget 1958
Keskitalo, Alf Isak: Guovdageainnu suohkangirji Kautokeino sognebok, 1998
Kristiansen, Roald E.: "Kautokeino- opprøret 1852". Forelesning ved Høgskolen i Bodø i september 1999. Publisert på http://www.love.is/roald/kautokeino1852.htm
Mykland, Liv: Håndbok for brukere av statsarkivene. Universitetsforlaget 2005
Rode, Fredrik; Optegnelser fra Finmarken samlede i Aarene 1826-1834 og senere udgivne som et Bidrag til Finmarkens Statistik. Skien 1842
Steinlien, Øystein: "Læstadianismen som et religiøst svar på asymmetriske sosiale og materielle forhold. Alt mellom himmel og jord." Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt, nr. 39, 2003
Strømstad, Alf og Fors, Kristian: Slekter i indre Finnmark. De eldste generasjoner. Hvalstad 2006
Tromholt, Sophus: Under Nordlysets straaler. Skildringer fra Lappernes land. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) Kjøbenhavn (1885)
Wulfsberg, Chr. A: Om Finmarken. Cappelen Christiania 1867
Zorgdrager, Nellejet: De rettferdiges strid. Kautokeino 1852. Samisk motstand mot norsk kolonialisme. Vett og Viten as og Norsk Folkemuseum 1997