Arkivverket i Tromsø

tomSamisk arkiv

Kautokeino med kirka i bakgrunnen tomnorsk språkversjontomsamisk språkversjon
  Guovdageainnu-stuimmit - 1852 ››Gálduid birra ›› Justiisadepartemeantta arkiivva dokumeanttat
 

 

Justiisadepartemeantta arkiivva dokumeanttat

Justiisadepartemeantta arkiivvas leat guokte arkiivagáldu mat leat merkejuvvon ”Urolighedene i Kautokeino nov. 1852”. Dat čállosat leat govvejuvvon mikrofilbmii. Dán neahttačájáhusa oktavuođas leat mikrofilmmat skánnejuvvon ja dain leat dál sullii 850 gova. Govat galget dađistaga almmuhuvvot fáttáid mielde ja biddjot dása, govvahivvodaga geažil leat dássožii dušše muhtumat váldojuvvon mielde.

Om reiseutgifter i forbindelse med henrettelsene 14. oktober 1854
Mátkegolut steavllideami oktavuođas
golggotmánu 14.b. 1854

 

Om betaling for arrestvakter
Máksu fáŋgaváfttaide
Om hjemsendelse av fanger
Fáŋggaid ruoktotmáhcaheapmi

 

Om undervisning av de 7 menn som ble overført fra Trondheim i 1856
Oahppu dan 7 dievdoolbmui geat
sirdojuvvojedje Troandimis 1856:s
Om anbefaling av æresoppreisning for Lars Jacobsen Hætta
Ávžžuhus gudnejahttit Lars Jacobsen Hætta
Om reise hjem for Thomas Andersen Eira
Thomas Andersen Eira mátki ruoktot