Brev om tilgivelse

 
Side 1
Brev om tilgivelse

Kjære majestet av Herren Salvede Biskop
Vi takker Deg for din kjærlige barm­hjertighet {og} den store Kjærlighet mot oss siden Du for oss fattige i ånden sendte siste sommer Prest, som lærte oss Evan­geliets sannhet, vi som var blitt ekte hed­ninger og store menneskefiender Som her på jorden bli kalt for de største menneske­fiender og Kristendommens Motstandere, Også før var vi det, - og det erkjenner vi for Gud og for alle mennesker at vi «Lap» var de Største menneskefiende og vi Lap har gjort stor synd mot Gud og Himmelens engler Og i åsynet på alle hans skapning­er, - og vi takker fordi Herren har hjulpet oss å komme til sannhetens erkjennelse og vi ber om at alle lærere og sjeler ber for oss, vi som Har gjort slik stor synd, som ikke har rett at vi i Kristendommens navn skulle gjøre slik Forferdelig ugudelig gjerning, og det ble enda til sagt at etter Guds vilje og det Er feil og vrangt Det er vrangt slik som Paulus sier, vi Er kommet til erkjen­nelse om at vi har Hatt Vrang samvittighet som vi Sa var rett som absolutt ikke var rett