Brev med tilståelse

 
Side 1
Tilståelse 1

Kjære Majestet Biskop, Herrens Salvede
Jeg Takker Inderlig din kjærlige og faderlighet for den Store kjærlige Gjerninger som du har gjort for oss fattige {i ånden} på alle måter. Og jeg Ønsker av hele mitt hjerte herren i mangfold Betalte for oss tusen ganger som du har gjort for oss fattige Og du har arbeidet for oss hele tiden du har vist omsorg for oss fattige og vært og tungt for ditt hjerte og sukket mange sukk for vår hjelpeløshet fordi vi ble satt i Fangenskap på grunn av vår hedenskap og siden vi har oppført oss så stygt og falt i slike forferdelige gjerninger som ikke er skjedd like fra skapelses begynnelse når vi til og med påsto at vi tjente Herren da vi drepte folk og brente deres hus. Og alt dette {gale} gjorde vi i mot Guds bud slik at for oss fattige som gjorde slik forferdelige og stygge mot Guds bud forsøkte slik at for oss fattige som er blitt uten forsvarer og naturligvis spesielt i åndelig henseende slik at vi fattige som

Skrevet vertikalt i margen: og vi alle fanger, bønnfaller Majestet Kjære Biskop at {du} skriver for oss fattige til kjære majestet kongen et benådningsbrev.