Arkivverket i Tromsø

tomSamisk arkiv

Kautokeino med kirka i bakgrunnen norsk språkversjonsamisk språkversjon
  Kautokeino-opprøret - 1852 ›› Rettsoppgjøret ›› To brev
 

 

To brev

11. april 1854 skrev sogneprest Hvoslef til biskopen i Tromsø hvor han fortalte om en reise til Alta og besøk hos fangene. Saken hadde da vært oppe i Høyesterett. I brevet viser han til vedlagte brev som han hadde bedt Henrik Aslaksen Skum og Thomas Andersen Eira om å skrive. Brevene er skrevet på samisk og gir uttrykk for anger og bønn om tilgivelse. Thomas Andersen Eira skriver at han var alene om å stikke kniven i handelsmann Ruth.

Brevene fra Thomas Andersen Eira og Henrik Aslaksen Skum er oversatt til norsk av Odd Mathis Hætta.

Hvoslefs brev av 11. april 1854
Brev om tilgivelse
Brev med tilståelse