Arkivverket i Tromsø

tomSamisk arkiv

Kautokeino med kirka i bakgrunnen norsk språkversjonsamisk språkversjon
  Kautokeino-opprøret - 1852 ›› Rettsoppgjøret ›› Rettssaken
 

 

Rettssaken

Avhør av vitner og tiltalte både før og under rettssaken er skrevet inn i Ekstrarettsprotokoll 1849 – 1853 og Justisprotokoll 1851 – 1863 for Sorenskriveren i Alta.

Justisprotokoll, eller tingbok, referer de saker som ble tatt opp og avgjort på tinget, deriblant både offentlige og private rettsaker.

Ekstrarettsprotokoll er en protokoll for saker utenom de faste tingene/tingstedene. Det var pålagt å avholde ekstrarett i straffesaker, og forhørene skulle avholdes innen 24 timer. Det siste var praktisk umulig mange steder i Finnmark, men rett ble antakelig satt ganske raskt etter at tiltalte og vitner var ankommet Alta.

Sammen med bildet av originalen vil man finne en avskrift. Avskriften er ikke oversatt til samisk.

Rettsaken ført i Ekstrarettsprotokoll

 

 

 

 

Rettsaken ført i Justisprotokoll