Arkivverket i Tromsø

tomSamisk arkiv

Kautokeino med kirka i bakgrunnen norsk språkversjonsamisk språkversjon
  Kautokeino-opprøret - 1852 ››Om kildene
 

 

Om kildene

Protokoller
Protokoller

Vårt ønske er å gjøre flere oppmerksomme på kildene som finnes om Kautokeino-opprøret og om personene som var involverte. Vårt primære kildemateriale er rettsdokumentene, med fokus på de som ble tiltalt og dømt, og det som finnes tilgjengelig på Digitalarkivet.no.

Kildende som omhandler Kautokeino-opprøret har vært gjenstand for mye forskning både hos arkivskaper og etter at materialet kom til Arkivverket. I mange kilder har teksten blitt understreket eller kommentert. I kopiboka etter Sognepresten i Kautokeino er for eksempel alle brev gjeldende Kautokeino-opprøret merket "opprøret" med rød fargeblyant. Hvem som gjorde det, eller når dette ble gjort, er vanskelig å si.

Maktens dokumentasjon

Kildene vi her presenterer viser i stor grad det som var norske myndigheter og embetsmenns syn på hva som skjedde, ikke de tiltaltes eller øvrighetens forklaring på hvorfor. Det var tolk til stede under forhørene, men det er ikke spesifisert hvem som ble tolket eller hvor godt de behersket norsk. Vi kan ikke vite om de tiltalte faktisk skjønte hva de ble spurt om, eller sa det som står referert. I tillegg er forhørene referert summarisk, det vil si at det ofte står at vedkommende var enig i forrige avhørtes forklaring. Vi kan ikke vite om vedkommende var det, eller hadde forbehold eller opplysninger som faktisk skilte seg ut, men som referenten anså som uinteressante å protokollføre.