Brev til Biskop Hvoslef ang bibeloversettelse

   
Side 2

Arkiv: Biskopen i Tromsø stift, Korrespondanse og saksdokumenter ang. prestegjeld, kirker og klokkere i Troms, Finnmark og Svalbard 1869-1943