Fødsels- og dåpsbekreftelse Kirsten N Siri

   
Kirsten Nilsdatter Siri

Fødsels- og dåpsbekreftelse

Arkiv: Sorenskriveren i Alta, Saksdokumenter offentlige saker 1840-1889