Arkivverket i Tromsø

tomSamisk arkiv

Kautokeino med kirka i bakgrunnen tomnorsk språkversjontomsamisk språkversjon
  Kautokeino-opprøret - 1852 ››Om kildene ›› Dokumenter fra Justisdepartementets arkiv
 

 

Dokumenter fra Justisdepartementets arkiv

I arkivet til Justisdepartementet finnes det to arkivbokser som er merket "Urolighedene i Kautokeino nov. 1852". Dokumentene derfra er avfotografert og finnes på mikrofilm. I forbindelse med denne nettustillingen, er mikrofilmene blitt skannet og dokumentene gjort tilgjengelig.

Om reiseutgifter i forbindelse med henrettelsene 14. oktober 1854
Om reiseutgifter i forbindelse med henrettelsene
14. oktober 1854

 

Om betaling for arrestvakter
Om betaling for arrestvakter
Om hjemsendelse av fanger
Om hjemsendelse av fanger

 

Om undervisning av de 7 menn som ble overført fra Trondheim i 1856
Om undervisning av de 7 menn som ble overført
fra Trondheim i 1856
Om anbefaling av æresoppreisning for Lars Jacobsen Hætta
Om anbefaling av æresoppreisning for
Lars Jacobsen Hætta
Om reise hjem for Thomas Andersen Eira
Om reise hjem for Thomas Andersen Eira