Hvoslefs brev

pil
Side 3

vi vide neppe at bjerge os. Jeg skulde derfor anmode Hr. Fogden om at bevise mig ig mine den Godhed at sende Bud til Knud Snedker i Alten, som har Maalet af Vinduerne her og lade ham forfærdige en Deel i fuld Stand og sende dem hid snarest muligt. (Mere imorgen) Maalet med Ramme er i Høide 7 kvart 1 ½ Tomme, Brede 3 Kv 9 Linier.

Dette slag er kommet saa meget desmere uventet, som vi i Høst have glædet os over, at Flere og Flere have gaaet over til den sande Tro, og her har altid været Fred og Ro i Kirken og overalt. Undertiden har her været Nogle, som havde høie Tanker om sig selv, og naar jeg har indfundet mig paa Aastedet – thi de gad aldrig eller sjelden at komme til mig – saa have de rigtignok skjældt mig Huden fuld, men de have forresten ingen Spektakel gjort. Imidlertid havde vi hørt, uden at have nogen Anelse om, at der laa Noget under af saadan Beskaffenhed, at de samlede sig i een By, hvis Hovedanfører var Mester-Morderen Aslak Jacobsen Hætta, dernæst Aslak Rist, Ole Aslaksen og Mons Aslaksen Somby og John Johansen Hætta, Lars Jacobsen Hætta. Den Første begyndte med at dræbe Bucht ved Knivstik, hvorpaa de andre Nævnte slog han med Støre, ligsaa Ruth der ingen Knivstik fik efter mit Vidende. Navnene paa de Øvrige ere: Elen Aslaksdatter Skum, Elen Andersdatter Spein, Marit Aslaksdatter Somby, Anne Henriksdatter Sara, Gunhild Olsdatter Somby, Marith Andersd. Spein. Kirsten Andersd. Spein, Anne Persdatter Rist, Marith Aslaksd. Sara, Marith Pedersdatter Kurrak, Ellen Andersdatter Utse, Marith Thomasd. Skum, Henrik Aslaksen Skum, Anders Aslaksen Skum, Inger Andersd. Spein, Elen Aslaksd. Sara, Marith Rasmusdatter Spein, Thomas Andersen Eira, Berith Hansdatter Gaup; dernæst Per Olsen Kautokeino, Per Mikkelsen Korvatus, Aslak Olsen Somby, Elen Jakobsdatter Hætta, Inger Johansdatter Hætta, Anders Persen Bær, Kirsten Nilsdatter Siri, Matthis Andersen Spein, Inger Monsdatter Siri. (Da har jeg gjort Forskjel mellem dem har jeg maattet kladde saa). De Fleste af dem, hvis Navne staae