Folio 276b - nedre del

  pil

Aar 1853 den 28de Juni continuerede Justitssagen mod Aslak Hætta m. Fl. paa samme Sted som i Gaar og under Betjening af det da nævnte Retspersonale, hvorhos de samme Tolker var tilstede.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede de Tiltalte paaraabte. Samtlige arresterede Tiltalte vare tilstede i Retten i fri Tilstand. Angaaende Aarsagen til at han ikke samtidig med de Øvrige kom paa Ruths Plads forkl. Mons No. 4 at han ogsaa var blandt de Sidste der kom ind paa Johannes Mathisens Gaard. Han blev ogsaa hæftet derved at han skulde gjøre sig et Værge. Elen Jacobsd. Hætta forkl. at hun i Kramboden har afklippet et Stykke Silkebaand hvilket hun dog ikke tog med sig og var det allene forat ødelægge at hun gjorde det. Gunnild Olsd. Sombye No. 18 forkl. at hun til Bucht der laa paa Marken med afbidt Næse yttrede paa finsk, dette nemlig at Næsen var ham afbidt, er til Gjengjeld for at du i Fjor har udgydt de Rætfærdiges Blod, hvilken Yttring hun har taget af sig selv uden at have faaet Tanken af nogen Anden. Hun erkl. nu at det bedrøver hende at have havt slige Tanker, nemlig at lønne Ondt med Ondt. Anders Aslaksen No. 21 forkl. nu at han kort forinden Autziefolkene kom hørte Aslak No. 1 og O. Sombye tale om at Ruths øvrige Huuse og Præstegaarden skulde brændes og da denne Tiltalte hertil bemærkede at man dog ikke vilde brænde Præstegaarden, yttrede Aslak Jacobsen No. 1 til denne Tiltalte at han skulde bringe Ild til Kirken, hvilket han dog ikke udførte uden dog at