Folio 263b - nedre del

  pil

Aar 1853 den 25de Mai continuerede Behandlingen af Justitssagen mod Aslak Hætta m. Fl. paa samme Sted som i Gaar og under Betjening af det samme nævnte Retspersonale.
Hvor da! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet, hvor da Tiltalte No. 7 [Elen Andersdatter Spein] fremstod og anslog de Madvarer, som hun tog til sig og senere uddelte til Andre til en Værdi af 12 s. No. 12 Anne Hendriksdatter Sara fremstod og forkl. at hun ikke kjender til eller ved om hendes Anmodning om at bringe Melken til Præstegaarden blev efterkommet eller ikke og kan hun heller ikke erindre hvem det var til hvem Anmodningen blev gjort. Derefter fremstod No. 31 der tilligemed No. 7 og 12 forkl. ikke at være straffet enten for Tyverie eller nogen anden Forbrydelse. No. 11 Anders Bæhr fremstod og forkl. at han egentlig ikke blev pidsket Søndagen den 7de November i Reenbyen men at han blev lugget i Haaret blandt Andre Thomas Eira der allene vil erkjende at han ruskede ham i Pæskekraven. Anders Bæhr tillægger at det er ham ubekjendt at No. 28 blev pidsket i Byen hvilket imidlertid No. 12 Anne Hendriksd. vedgaar udenpaa Pesken. Det oplystes derhos at Reenbyen bestod af 8 Tælt nemlig 1 Aslak Jacobsens, 2 Aslak Rists, 3 Aslak Olsens No. 10, 4 Anders Pedersen