Folio 263 - nedre del

  pil

Aar 1853 den 24de Mai blev Retten sat i Thingstuen paa Bossekop til videre
Behandling af Justitssagen mod Aslak Hætta m. Fl. og betjentes af samme Retsper-