Folio 258 - nedre del

  pil

Aar 1853 den 21de Mai continuerede Justitssagen med Aslak Hætta m. Fl. i Thingstuen paa Bossekop og betjentes i Retten af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner, hvorhos de for brugte Tolker var tilstede.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Tiltalte Aslak Hætta No. 1 examineret. Denne Tiltalte fremstod derefter i Retten i fri Tilstand. Han benægter at der i Teltet da han og Mons bleve enige om at de der vare Ubodfærdige skulde omkomme under Sværdet var Tale om nogen bestemt Person og faldt Talen allene om Krig i Almindelighed og var han saaledes forberedt og bestemt paa at hans Modstandere skulde bøde med Livet om det var fornødent ligesom ikke Muligheden af selv at blive dræbt i Krigen ikke kunde afholde ham fra at fuldbyrde sit Omvendelsesværk. Han tvivlede ikke