Folio 257b - nedre del

  pil

Aar 1853 den 17de Mai blev Retten sat paa Bossekop til videre Behandling af Justitssagen mod Aslak Hætta m. Fl. og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner, hvorhos var tilstede som Tolk Clemet Amundsen.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Tiltalte Lars Jacobsen No. 2 examineret. Denne fremstod derefter fri for Baand og Tvang og forkl. at den Kniv hvormed han stak Bucht paa Loftet var vel 6 Tommer lang og omtrent en Tomme bred. Han tilføier at han søgte at træffe Hjærtet da han slog Kniven ind. Denne blev indslaaet lige til Skaftet og gik det til paa den Maade at Lars selv slog Kniven ind efterat Thomas istedetfor Knivskaftet havde rammet denne Tiltaltes Haand der holdt Kniven. Han tillægger at han ogsaa troer at Kniven rammede Hjærtet og at Thomas vel ogsaa rammede Skaftet men alligevel slog saaledes at Slaget ogsaa rammede denne Tiltaltes Haand. Han kan ikke erindre at det er andre end Aslak Hætta No. 1 der har forkyndt og yttret Leilighedsviis og i Almindelighed at de Ubodfærdige skulde dræbes og deres Huuse brændes naar der blev Krig. Dette havde Aslak