Folio 241b - nedre del

 

Aar 1853 den 23de April continuerede Justitssagen mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. paa Handelsstedet Bossekop og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner, hvorhos forrettede som Tolker C. Amundsen og J. C. Jensen.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet og de Tiltalte gjort bekjendt med det i Kautokeino optagne Thingsvidne. Samtlige arresterede Tiltalte vare tilstede i Retten i fri Tilstand. I Anledning af første Vidnes Forkl., forkl. Mons Aslaksen at han med Øxen aabnede Døren til Gjæsteværelset, da han forgjæves havde søgt at lukke Døren op. Paa Værelset befandt sig Elen Klæbo og Bucht der laae i den ene Seng med en Bolster over sig og hvor Bucht blev funden efter Anviisning af Elen Klæbo. Mons tog da Bolsteren tilside og saa han da Bucht ligge paa Ryggen med Hænderne paa Brystet. I denne Forklaring erklærer ogsaa Thomas Eira sig eenig, med Tillæg at Mons med Øxen slog Bucht paa Hænderne, hvilket havde til Følge at Bucht bevægede Øinene, hvilken Behandling af Bucht, Mons erklærer ikke at kunne erindre, skjønt han ikke vil benægte Forklaringens Rigtighed. Mons vedbliver at forkl. at man derpaa begyndte at udbringe Klæderne af Værelset, under hvilket Bucht blev ladt i Fred. Da Alt med Undtagelse af hvad der var i Buchts Sæng var kastet ud gjennem Vinduet saa begyndte Mons og Broderen Ole at samtale om hvorvidt der fremdeles var Liv i Bucht, hvilket af Ole blev undersøgt paa den forhen omforklarede Maade at Ole stak ham med sin Kniv, hvilket havde til Følge at Bucht vendte sig tversfor i Sengen og hvorpaa Mons raabte ned, at der endnu var godt Liv i Bucht. Paa Mons'es