Folio 241b - midtre del

   

Aar 1853 den 21de April continuerede Justitssagen mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. paa Handelsstedet Bossekop og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner, hvorhos var tilstede de forrige Retsdag nævnte Tolker.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Udsættelsen forlænget til Løverdagen den 23de April Kl. 9 Formiddag her paa Stedet. Samtlige arresterede Personer med Undtagelse af Aslak Pedersen Rist vare tilstede i Retten i fri Tilstand. Eragtet: Den forlangte Udsættelse indvilges.
Lars Lie            O. Otnæss            B. Weie.            J. C. Jensen.            C. Amundsen
                                                                                         m.p.P.