Folio 236b - nedre del

 

Dagen efter den 9de Martz continuerede forestaaende Justitssag paa samme Sted som i Gaar og under betjening af de da værende Retspersonale, hvorhos var tilstede som Tolk Johan C. Jensen.

Hvorda! Referente mødte og begjærede Sagen fremmet. Samtlige Tiltalte vare tilstede i Retten, med Undtagelse af de i Gaar nævnte fri for Baand og Tvang. John Johannesen No. 32 var heller ikke tilstede. Derefter fremstod Mons Aslaksen Sombye No. 4. Hans Forkl. ved Forhøret blev gjennemgaaet med ham. Han blev af Faderen Aslak Olsen Somby No. 10 med Bevægelse opfordret til ikke længere at modstaa Guds Lov, hvortil han svarede at han ikke var udsendt forat ødelægge den, men forat fuldbyrde den. Mons forkl. at være gift med Inger Johannesd. Hætta No. 30, med hvem han har et Barn i Live, og som er en Søster af John Johannessen Hætta No. 27. Han benægter at det var besluttet før Afreisen til Koutokeino at dræbe eller begaae Brand, thi han vidste ikke om de vilde omvende sig eller ikke, og var Ruths og Buchts Drab en Følge af at de gjorde Modstand og ved han ikke hvem der begyndte Striden saa som han ikke var blandt de Første paa Pladsen. Forøvrigt siger han at Herren har givet ham den største Kraft. Det var med hans Villie at Ruths Huus blev opbrændt men var han ikke deelagtig i Ildspaasættelsen skjøndt han var tilstede, og var Husets Opbrændelse en Følge af at dets Eier var falden under Besværgelsen. Paa Loftet saa