Folio 233b - nedre del

 

Aar 1853 den 8de Marts continuerede Justitssagen mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. paa samme Sted som i Gaar og under betjening af de samme Retspersonale, hvorhos var tilstede som Tolk Johan C. Jensen. Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet. Samtlige Tiltalte med Undtagelse af de igaar nævnte vare tilstede i Retten fri for Baand og Tvang. Referenten foreviiste i Retten 5 Tolleknive, der ved de Tiltaltes Arrestering efter Slaget med Autziefolkene bleve dem fratagne. Af disse gjenkjendte Aslak Hætta den ene for at være den