Folio 230 - nedre del

 

Aar 1853 den 7de Martz blev Retten sat paa Bossekop til videre Behandling af Justitssagen mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner, hvorhos var tilstede som Tolk Johan Christian Jensen.
Hvorda! Referenten mødte og fremlagde 1 Justitsdomsstevning, 2 Præsteattest, ved Skrivelse af 8de f. M. fra Sognepræst Hvoslæf, vedkommende Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. 3 Præsteattest i Skrivelse af 21de f. M. fra Sognepræst Valeur vedkommende Aslak Rist m. Fl. 4 Skrivelse fra Sognepræst Hvooslef af 8de f. M. vedkommende Tiltaltes Slægtskabs og Svogerskabs Forhold. 5 Skrivelse fra Lensmand Dyblie af 12te f. M. Disse Documenter indtages her saalydende. # Samtlige arresterede Tiltalte med Undtagelse af Gunild Olsd. Sombye vare tilstede i Retten i fri Tilstand. Af de Tiltalte er som ikke arresteret ikke tilstede No. 28, 30 og 32. De fremkomne Præsteattester i Skrivelse af 8de f. M. blev foreholdt Tiltalte og vedtaget af Følgende, nemlig Aslak Jacobsen Hætta der tillægger at han er døbt i Sverig af Præsten Kalstrøm da hans Foreldre den Vinter opholdt sig i Sverig, af Lars Jacobsen Hætta No. 2, af Mons Aslaksen Sombye No. 4, af Thomas Andersen Eira No. 5 for hvis vedkommende den ogsaa blev vedtaget af hans Moder Marith Thomasd. Skum, af Hendrik Aslaksen Skum No. 9  af Anders Pedersen Bæhr No. 10, af Anders Aslaksen Skum No. 21, for hvis Vedkommende den vedtoges af hans Moder Anne Hendriksd. Sara No. 12, af Peder Mikkelsen Gorvatus No. 24, af Elen Aslaksdatter Skum No. 6, af Elen Jacobsd. Hætta No. 14, af Marith Aslaksd. Sombye No. 17, af Berith Hansd. Gaup No. 23, af Inger Jacobsd. Hætta No. 24, af Marith Andersd. Spein No. 26, af Marith Pedersd. Kurak No. 27. Derefter blev Præsteattesterne af 21de f. M. og gjennemgaaet