Folio 224 - nedre del

 

Dagen efter continuerede Justis? Sagen mod Aslak Hætta m:Fl: paa samme sted som i Gaar og under betjening af de samme Retspersonale, hvorhos de samme Tolker var tilstede. Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet. Fremstod som 28de Vidne Johannes Tornensis 80 Aar gl. Fastboende her i Koutokeino. Han blev formanet til Sandhed og gjort bekjendt med Straffen for Mened. Han forkl. at han tidtnævnte Mandag den 8de November f. A. blev af 14de Vidne underrettet om den Ødelæggelse og de Forbrydelser som bleve begaaede paa Ruths Bopæl, med Opfordring til at søge at rædde sit Liv. Vidnet fattede dog ingen Frygt for sin Person og antog allene at det var et af de Omvendtes sædvanlige eller tidligere Optøier. Anders 14de Vidne forlod derpaa Vidnets Huus og da han senere saa et Følge komme over fra Koutokeino der paa Elven og Veien til ham pidskede et Fruentimmer som de indhæntede, saa blev han bange og skjulte sig i Høeladen. Da Følget var kommet til Vidnets Bopæl saa blev han funden i Høeladen og ført ind i Kogehuset af P. Olsen Koutokeino. I Kogehuset blev han pidsket gjentagende Gange deels i Hovedet deels paa Hænderne og deels paa det bare Legeme. Han blev pidsket af flere af Følget uden at han kan navngive dem med Undtagelse af Hendrik Aslaksen Skum og Peder Olsen Koutokeino, der var blandt de Værste til at pidske. Han bad for sig og erklærede at være af deres Troe, men det hjalp ikke og de svarede ham at hans Bekjendelse ikke kom fra Hjærtet. Foruden de nævnte Personer af Følget var ogsaa Elen Andersd. Utzue der ikke pidskede Vidnet men hans Kone, og John Johannesen Hætta der stod stille og forholdt sig rolig, samt Marith Andersd. Spein, der pidskede ikke Vidnet men dets Kone, samt endelig Kjersten Nielsd. Siri der var frugtsommelig