Folio 218 - nedre del

 

Dagen efter den 1te Martz continuerede Justitsthingsvidnet i Sagen mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner, hvorhos de samme Tolker var tilstede. Hvorda! Referenten mødte og begjærede Thingsvidnet fremmet. Som 11te Vidne fremstod Thuri Aslaksen Thuri Fjeldfin og er 30 Aar gl. Han blev formanet til Sandheds Udsigende, og foreholdt Straffen for falskt Vidnesbyrd. Han forkl. at han kom kjørende til Koutokeino Mandagen den 8de November f. A. i Selskab med Peder Nielsen Bals. Vidnet havde Ærinde til Ruth og skeede Ankomsten til Koutokeino efterat Ruth og Bucht vare faldne, og kort efterat Ilden var antænt. Vidnet blev