Folio 211b - nedre del

 

Aar 1853 den 28de Februar continuerede Thingsvidnet i Justitssagen mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. i Kautokeino og betjentes Retten af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner hvorhos var tilstede som Tolk Clemet Amundsen og Johan C. Jensen.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet og Vidnerne eedfæstede. Af de indstevnte Vidner fremstod som 1te Vidne Elin Klæbo 45 Aar gl. blev formanet til Sandheds Udsigende og gjort bekjendt med Straffen for falsk Vidnesbyrd, og forkl. at hun Mandagen den 8de November f. A. da Finnerne nærmede sig Ruths Bolig opholdt sig i Kjøkkenet, som hun forlod, idet hun gik ind i Spiskammeret, der laa ved Siden af Kjøkkenet og der ligesom Kjøkkenet havde Vindu mod Gaarden. Hun tog Barnet Amon med sig og havde da Madame Ruth