Folio 204 - nedre del

 

Dagen efter den 3die Februar continuerede forestaaende Justitssag paa samme Sted og under Betjening af det samme Retspersonale som i Gaar, hvorhos samme Tolke vare tilstede.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet. Samtlige Tiltalte med Undtagelse af Thomas Eira der fremdeles er syg vare tilstede i Retten fri for Baand og Tvang. Derefter fremstod som 3die Vidne Madame Hansine Ruth, der blev forelagt den af hende som 6te Dept. afgivne Forkl. der blev vedtaget som rigtig, dog saaledes at blandt de navn­givne Personer følgende urigtigen ere navngivne nemlig Marit Aslaksd. Skum for Marit Aslaksd. Sombye No. 17. Elen Aslaksdatter Spein istedetfor Elen Andersd. Spein No. 7 og Gunild Aslaksd. Sombye istedetfor Gunild Olsd. Sombye No. 18. Videre bemærker Vidnet at der egentlig var Kugler men meget store Haggel. I Henseende til den af hende satte Taxt saa forbeholder hun sig nærmere at opgive Størrelsen af sit Tab idet Vidnet forøvrigt bemærker at den opgivne Værdi 600 Spd allene vedkommer det egentlige Iboe. Vidnet bemærker ogsaa at det var Elen Aslaksd. Skum No. 6 der tilligemed Aslak Jacobsen afhen­tede Vidnet