Folio 200 - nedre del

 

Dagen efter den 2den Februar continuerede forestaaende Justitssag, paa samme Sted som i Gaar, og Betjentes af Sorenskriveren i Overvær af de samme Vidner og hvorhos samme Tolker vare tilstede.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet. Samtlige Tiltalte med Undtagelse af Thomas Eira, der blev anmeldt at være syg var tilstede i Retten fri for