Folio 174b - nedre del

 

Aar 1852 den 22de December Continuerede forestaaende Forhør paa Fogedgaarden Kongshofmark og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner og Tolk.
Hvorda! fremstod som 6te Deponent Skydsskaffer Johannes Mathiesen Hætta 62 Aar gl., der forklarede at da de Angjældende kom til Koutokeino stand­sede de ved hans Gaard og opfordrede saa­vel Deponenten som hans Familie til at føl­ge med til Ruths Gaard forat stride. Denne Opfordring var dog ikke ledsaget med nogen Trudsel mod Deponenten men 3 af Fruen­timmerne tog hans Datter Berith med Magt med sig. Af Deponentens Veedstabel forsynede de Angjældende sig med Støre og det skulde ogsaa have taget Støre af hans Gjærde. Deres Ophold hos Deponenten varede kun ganske kort da det lod til at de havde Hastværk. Deponenten frygtede allerede strax for at de Angj. havde Ondt i Sinde og fik snart Bekræftelse derpaa da hans lille Brodersøn kom springende og fortalt at Ruth og Bucht vare fældte