Folio 172b - nedre del

 

Aar 1852 den 21de December continuerede i Bager Christiansens Huus Forhøret i Anledning af de begaaede Forbrydelser i Koutokeino og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner og Tolk.
Hvorda! Under No. 29 fremstod Inger Andersdatter Spein, 23 Aar gl. og gift med Rasmus Rasmussen Spein, der for Tiden hensidder paa Tugthuset. Hun har ikke forhen været tiltalt eller straffet. I dette Aars Høst flyttede hun til Aslak Jacob­sens m. Fl. Reenbye og skeede dette efter Opfordring fra Ole Sombye, der foregav, at hendes