Folio 169 - nedre del

 

Aar 1852 den 3dje December Continuerede paa Bossekop Forhøret angaaende de i Koutokeino forøvede Forbrydelser, og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner og Tolk.
Hvorda! Administrator fremlagde en Skrivelse fra const. Lensmand Klerk hvilken indtages her saalydende: Under No. 23 fremstod Thomas Andersen Eira 15 Aar gl. og uconfirmeret og en søn af Thomas Andersen Eira og Kone. Han er i Tjeneste hos Aslak Olsen Sombye. Han forklarede at han efter almindelig Opfordring var med i Følget til Kautokeino men han kom ikke der tilstede førend at Ruth var dræbt og Bucht var kommet paa Loftet. Han hørte da at Aslak Jacobsen gav Ordre til at sætte Ild paa Huuset, og var Meningen at alle Huse saavelsom Kirken skulde brændes. Han benægtede at have slaaet Bucht men han var tilstede paa Loftet da man der mishandlede ham og der var Lars Jacobsen som stak med Kniven og slog med Veedtræet forat faa den til at gaa ind i Brystet. Lars opfordrede Inqv. til at være ham behjælpelig men han nægtede dette. Han saa at Bucht var afbidt Næsen og efter hvad Aslak Jacobsen selv har sagt at det var ham som havde gjort det. Han gav Ruth som dog viste ubetydelige Livstegn 2 Slag med en Stok over Brystet, hvilket skeede efter Paalæg af Aslak Jacobsen og Ole Sombye. I Præstegaarden slog han 2 Finnepiger med Riis. Han var med at udbringe fra Ruths Huus de deri værende Sager uden at han kunde angive i hvilken Hensigt. Han saa at der blev udtaget