Folio 163b - nedre del

 

Aar 1852 den 16de November continuerede forestaaende Forhør, og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner og Tolk.
Hvorda! Administrator fremlagde en fra Sognepræst Hvoslef modtagen Skrivelse af 13de d. M. Under No. 5 fremstod John Johannesen Hætta 40 Aar gl. og har ikke før været tiltalt eller straffet for nogen Forseelse, uden forsaavidt at han i Aar har udholdt 10 Dages Fængsel paa Vand og Brød, for Deelagtigheed i de i f. og d. A. stedfundne Uroligheder i Koutokeino. Han forklarede at han altid har holdt Reenbye sammen med Aslak Olsen Sombye og Sønner og Mathis Jacobsen Hætta. I d. A. Høst flyttede Aslak Pedersen Rist og Aslak Jacobsen Hætta ogsaa til samme Bye i den Hensigt at forhindre Elen Aslaksd. Skum fra at blive paagreben forat