Folio 87 - nedre del

 

Aar 1853 den 3 Mai blev Retten sat paa Bosekop til videre Behandling af Justitssagen mod Aslag Jacobsen Hætta m. F. og betjentes af Sorenskriveren i Overvæhr af undertegnede Vidner og Tolkere.

Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet, hvorefter fremstod Tiltalte No. 23 Berith Hansdatter Gaup. Hun fulg­te med til Kautekeino efter almindelig Opfordring. Det var 2 a 3 Dage i forveien at hun var afhentet fra sine Forældre og sagde Mons da at hun ikke maatte blive hos de