Folio 84 - nedre del

 

Aar 1853 den 29de April continuerede Behandlingen af Justitssagen mod Aslak Jacobsen Hætta m. Fl. paa samme Sted som i Gaar og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner, hvorhos de samme Tolker var tilstede.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet. Derpaa fremstod Lars Jacobsen Hætta No. 2. og henviiste til Luca Evangelium 19de Cap. 27de Værs, Brevet til Elesærne Cap 11 – 32-33 Værs, Brevet til Rommerne 10 Cap. 19 Værs, som Steder hvor han havde fundet Bestyrkelse for hans forhen omforkl. Troe og Synsmaade. Endvidere henviiste han til Mathæi Evangelium 23 Cap. 23 Værs som Beviis for at det er ulovligt at gjøre de Rætfærdige Modstand; ligeledes Mathæi 24 Cap 1- , og siger han, at han af Gud igjennem