Folio 77b - nedre del

 

Aar 1853 den 7de Februar continuerede Behandlingen af Justitssagen mod Aslak Hætta m. Fl. paa Handelsstedet Bossekopi og betjentes Retten af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner, hvorhos var tilstede som Tolk Clemet Amundsen og Johan Christian Jensen.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet. Samtlige Tiltalte vare tilstede i Retten i fri Tilstand med Undtagelse af Thomas Eira. Derefter fremstod No. 18 Gunild Olsd. Sombye, afhørt i Forhøret Litr. a, Pag. 16, forkl. at være en Søster af Aslak Olsen No. 10, og Enke efter John Monsen Siri og Moder til Rasmus Rasmussen Spein og Ole Rasmussen Spein som hun har føed i sit første Ægteskab med Rasmus Rasmussen Spein. Af sit sidste Ægteskab har hun ingen Børn i Live, og hendes Søn Ole Rasmussen hører ikke til de under denne Sag omhandlede Reenbyer. Foruden de nævnte Børn hvoraf Rasmus er i Strafanstalten i Anledning af de religiøse Uroligheder i Koutokeino i f. A., har hun havt en Datter Marith Rasmusd. Spein, der var gift med Peder Mikkelsen Gorvatus No. 29, og som døde af de Slag hun havde faaet af Autziefolkene. Hun flyttede ved Michaelitider til Aslak Olsens eller Aslak Hættas No. 1 Reenbye