Folio 71 - nedre del

 

Dagen efter den 5te Februar continuerede forestaaende Justitssag paa samme Sted som igaar og under Betjening af der da nævnte Retspersonale, hvorhos de samme Tolker var tilstede.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet. De Til-