Folio 66b - nedre del

 

Dagen efter den 4de Februar continuerede Justitssagen mod Aslak Hætta m. Fl. paa samme Sted som igaar og betjentes af samme Retspersonale, hvorhos de samme Tolker vare tilstede.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet. De Tiltalte med Undtagelse af Thomas Eira der er syg og sengeliggende og Gunild Olsd. Sombye, der ligeledes er syg, var tilstede i Retten i fri Tilstand. Det bemærkes Districtslægen er anmodet om at tilsee de Syge. Derefter fremstod Anne Hendriksd. No. 12 afhort som 26de Deponent i Forhøret Litr. b. Pag. 6. Hun har 3 Børn