Folio 62b - nedre del

 

Aar 1853 den 3de Februar continuerede paa Bossekop, Behandlingen af Justitssagen mod Aslak Hætta m. Fl. og betjentes af Sorenskriveren i Overvær af undertegnede Vidner og Tolke.
Hvorda! Referenten mødte og begjærede Sagen fremmet. Samtlige Tiltalte med Undtagelse af Thomas Eira der fremdeles er syg vare tilstede i Retten fri for Baand og Tvang. Fremstod derefter No. 9 Hendrik Aslaksen Skum afhørt i Forhøret Litr. A. Pag. 26. Han forkl. at være en Søn af Aslak Mortensen Skum og Anne Hendriksd. Sara No. 12. Han var Dreng paa den her omhandlede Tid hos Søsteren Elen Aslaksd. Skum No. 6, i hvilken Tjeneste han kom da hendes Mand Mathis Jacobsen blev arresteret i f. A. Han vedgaar i Præstegaarden at have pidsket Præsten tilligemed de Øvrige men han benægter at have slaaet enten Bucht eller Ruth, skjønt han indrømmer at han nok under Forhøret kan have vedgaaet det­te, men han var da i en saa oprørt Tilstand at han har faret vild. Han siger at han under Slaget blev tilføiet flere Slag som han tilskriver den Forvirring hvori han befandt sig. Han er imidlertid nu bed­re og skjønner han at det som blev gjort er Synd og Uret. Han var befalet