Dom folio 124b

  neste side
Dom folio 124b

Aar 1853 den 6" August blev Retten sat paa Fogedgaarden Kongshofmark til Domsafsigelse i den mod Aslak Jacobsen Hætta m. fl: anlagte Justitssag, og betientes af Sorenskriveren og undertegnede 4re Laugret-