Arkivverket i Tromsø

tomSamisk arkiv

Kautokeino med kirka i bakgrunnen norsk språkversjonsamisk språkversjon
  Kautokeino-opprøret - 1852 ›› Rettsoppgjøret ›› De tiltalte
 

 

De tiltalte

I sitt første brev til fogd Lie i Alta oppsummerte sognepresten hvem opprørerne var og i hvilken grad de hadde vært tvunget til å delta. I senere brev kom han med ytterligere opplysninger om disse.

Nedenfor kan du lese om hver av de tiltalte. Du vil finne opplysninger om når de er født, sivilstatus i 1852 og hva slags dommer de fikk. Ved bruk av linkene vil en kunne finne dem i kirkebøker og folketellinger som er publisert på Digitalarkivet.no. Under merknader vil man finne linker til avfotograferinger av andre arkivkilder som disse har skapt eller er nevnt i.

Nummereringen er basert på dom av 6. august 1853.

De tiltalte var:

01. Aslak Jacobsen Hætta 12. Anne Henriksdatter Sara 23. Berith Hansdatter Gaup
02. Lars Jacobsen Hætta 13. Marith Thomasdatter Skum 24. Inger Ja cobsdatter Hætta
03. Aslak Pedersen Rist 14. Elen Jacobsdatter Hætta 25. Marith Johnsdatter Sara
04. Mons Aslaksen Somby 15. Marith Aslaksdatter Somby 26. Marith Andersdatter Spein
05. Thomas Andersen Eira 16. Peder Olsen Kautokeino 27. Marith Pedersdatter Kurak
06. Elen Aslaksdatter Skum 17. Marith Aslaksdatter Somby 28. Elen Aslaksdatter Sara
07. Elen Andersdatter Spein 18. Gunild Olsdatter Somby 29. Peder Mikkelsen Korvatus
08. Kirsten Andersdatter Spein 19. Anne Pederdatter Rist 30. Inger Johannesdatter Hætta
09. Henrik Aslaksen Skum 20. Elen Andersdatter Utzi 31. Inger Monsdatter Siri
10. Aslak Olsen Somby 21. Anders Aslaksen Skum 32. John Johannesen Hætta
11. Anders Pedersen Bær 22. Inger Andersdatter Spein 33. Kirsten Nielsdatter Siri

 

01. Aslak Jacobsen Hætta

Født: 24. januar 1824

Gift: 26. mars 1849 med Marith Persdatter Kurak

Død: 14. oktober 1854

Barn: Peder f. 5. juni 1850, Mathis f. 30. juni 1853

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Dødsstraff

Underrettsdom av 6. august 1853:
Dødsstraff

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Dødsstraff

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Dødsstraff

Merknad:
Aslak Hættas brev på kvensk
Aslak Hættas brev oversatt til norsk

til toppen

02. Lars Jacobsen Hætta

Født: 5. januar 1834

Konfirmert: 14. februar 1850

Død: 17. februar 1896

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Dødsstraff

Underrettsdom av 6. august 1853:
Dødsstraff

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Dødsstraff

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Livsvarig straffarbeid

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Merknad:
Fortegnelse over fanger
Giftet seg med Berit Hansdatter Gaup i 1868
Brev til Biskop Hvoslef i mars 1870 på samisk
Brev til biskopen i Tromsø ang. bibeloversettelse 24.10.1871 på norsk
Om innvilging av æresoppreisning for Lars Jacobsen Hætta Arkiv: Urolighedene i Kautokeino, Justisdepartementet, Riksarkivet
Lars Hætta ca 1882

til toppen

03. Aslak Pedersen Rist

Født: 1822

Gift: 22. mars 1842 med Marith Andersdatter Spein

Barn: Per f. 28. januar 1843, Anders f. 23. november 1844 d. 16. juni 1858, Elen f. 30. april 1848, Aslak f. 25. mars 1851 d. 8. mai 1852, Aslak f. 23. mai 1853 d. 27. september 1854

Død: 11. mars 1860

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Livsvarig straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Dødsstraff

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Livsvarig straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Livsvarig straffarbeid

Merknad:
Fortegnelse over fanger
Døde i fengsel

til toppen

04. Mons Aslaksen Somby

Født: 13. februar 1825

Gift: 28. februar 1846 med Inger Johannesdatter Hætta

Død: 14. oktober 1854

Barn: Inger f. 29. desember 1847

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Dødsstraff

Underrettsdom av 6. august 1853:
Dødsstraff

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Dødsstraff

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Dødsstraff

til toppen

05. Thomas Andersen Eira

Født: 20. oktober 1836

Konfirmert: 18. september 1853

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Livsvarig straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Livsvarig straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Livsvarig straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Livsvarig straffarbeid

Merknad:
Fortegnelse over fanger
Brev om skyldspørsmålet
Foreldre og søsken bodde i Karesuando 1857-1882
Benådet i 1865.

til toppen

06. Elen Aslaksdatter Skum

Født: 26. mai 1827

Konfirmert: 3. februar 1843

Gift: 28. juli 1845 med Mathis Jacobsen Hætta

Død: 1887

Barn: Aslak f. 24. januar 1850

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Dødsstraff

Underrettsdom av 6. august 1853:
Dødsstraff

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Dødsstraff

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Livsvarig straffarbeid

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Merknad:
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)
Benådet i 1867

til toppen

07. Elen Andersdatter Spein

Født: 1802

Enke

Død: 2. juni 1871

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Seks års straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Livsvarig straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Livsvarig straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Livsvarig straffarbeid

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Merknad:
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)
Benådet i 1864

til toppen

08. Kirsten Andersdatter Spein

Født: 11. januar 1815

Enke

Død: 29. august 1899

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Seks års straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Livsvarig straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Livsvarig straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Livsvarig straffarbeid

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Merknad:
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)
Benådet i 1864

til toppen

09. Henrik Aslaksen Skum

Født: 3. oktober 1832

Konfirmert: 14. februar 1850

Død: 14. august 1858

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Dødsstraff

Underrettsdom av 6. august 1853:
Livsvarig straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Dødsstraff

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Livsvarig straffarbeid

Merknad:
Fortegnelse over fanger
Døde i fengsel

til toppen

10. Aslak Olsen Somby

Født: 1793

Gift: 2. søndag i faste 1821 med Inger Monsdatter Siri

Død: 15. februar 1868

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Tretti dagers fengselsstraff på vann og brød

Underrettsdom av 6. august 1853:
Livsvarig straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Livsvarig straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Livsvarig straffarbeid

Folketellingen i 1865

Merknad:
Fortegnelse over fanger
Benådet i 1863

til toppen

11. Anders Pedersen Bær

Født: 16. juli 1825

Gift: 26. februar 1845 med Inger Jacobsdatter Hætta

Død: 12. november 1882 i Skjervøy

Barn: Per f. 30. august 1847, Berit f. 22. november 1849, Inger f. 15. september 1851

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Ni års straffearbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Livsvarig straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Livsvarig straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Livsvarig straffarbeid

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Merknad:
Fortegnelse over fanger
Benådet i 1863

til toppen

12. Anne Henriksdatter Sara

Født: 1797

Gift: Palmesøndag 1815 med Aslak Mortensen Skum

Død: 16. desember 1870

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Tre års straffearbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Livsvarig straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Livsvarig straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Livsvarig straffarbeid

Folketellingen i 1865

Merknad:
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)
Benådet i 1864

til toppen

13. Marith Thomasdatter Skum

Født: 10. januar 1816

Gift: 12. mars 1832 med Anders Andersen Eira

Død: juli 1887

Barn: Karen f. 3. oktober 1834, Thomas f. 20. oktober 1836, Nils f. 1839, Gunhild f. 1. juli 1843, Elen f. 12. august 1848, Marith f. 9. januar 1852

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Seks års straffearbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Ett års straffearbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Ett års straffearbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Ett års straffearbeid

Merknad:
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)
Flyttet med mann og barn til Karesuando 26. februar 1857

til toppen

14. Elen Jacobsdatter Hætta

Født: 20. oktober 1836

Konfirmert: 18. september 1853

Død: 6. juli 1860 Arkiv:Tukthuuscomisjonens forhandlingsprotokoll nr. 2 1848-1872, Trondheim tukthus, Statsarkivet i Trondheim

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Livsvarig straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Livsvarig straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Tolv års straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Tolv års straffarbeid

Merknad:
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)
Døde av lungetæring på tukthuset i Trondheim
Melding om dødsfall 1860

til toppen

15. Marith Aslaksdatter Sara

Født: 1792

Gift: 2. pinsedag 1813 med Anders Andersen Spein

Død: 26. februar 1870

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Tretti dagers fengselsstraff på vann og brød

Underrettsdom av 6. august 1853:
Åtte måneders straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
To års straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
To års straffarbeid

Folketellingen i 1865

Merknad:
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)

til toppen

16. Peder Olsen Kautokeino

Født: 1817

Gift: 19. april 1852 med enke Inger Rasmusdatter Hotti

Død: 23. mai 1859

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Tolv års straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Ett års straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Tolv års straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Tolv års straffarbeid

Merknad:
Fortegnelse over fanger

til toppen

17. Marith Aslaksdatter Somby

Født: 21. mars 1822

Gift: 1838 med John Johannessen Hætta

Død: 3. juni 1853

Barn: Johan f. 10. januar 1842, Aslak f. 10. mars 1846, Isak 26. april 1851

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Dødsstraff

Underrettsdom av 6. august 1853:
Boet etter henne dømt til å betale erstatning.

Merknad: Døde av nervefeber

til toppen

18. Gunild Olsdatter Somby

Født: 1795

Enke

Død: 10. februar 1872

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Tre års straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Åtte måneders straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Åtte måneders straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Åtte måneders straffarbeid

til toppen

19. Anne Pederdatter Rist

Født: 1811

Gift: 19. februar 1832 med Nils Pedersen Qvænangen

Barn: Elen f. 14. oktober 1849

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Tre års straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Ett års straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Ett års straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Ett års straffarbeid

Merknad:
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)
Flyttet i 1862 til Karesuando

til toppen

20. Elen Andersdatter Utzi

Født: 1835

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Tre års straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Tre års straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Seks års straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Seks års straffarbeid

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Folketellingen i 1900

Merknad:
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)
Sonet hele dommen. Flyttet i 1882 til Karsuando

til toppen

21. Anders Aslaksen Skum

Født: 1838

Konfirmert: 9. april 1854

Død: 5. april 1914

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Åtte slag med ris

Underrettsdom av 6. august 1853:
Frifinnelse

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Åtte dagers fengselsstraff med vanlig fangekost

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Få dagers fengselsstraff

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Folketellingen i 1900

til toppen

22. Inger Andersdatter Spein

Født: 1830

Konfirmert: 22. februar 1846

Gift: 26. februar 1851 med Rasmus Ramussen Spein

Død: 28. februar 1883

Barn: Marith f. 17. februar 1852

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Tre års straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Åtte måneders straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Åtte måneders straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Åtte måneders straffarbeid

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Merknad:
Mannen satt fengslet i Kristiania november 1852. Han døde der i 1853
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)

til toppen

23. Berith Hansdatter Gaup

Født: 25. juni 1836

Død: 25. mars 1890

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Tre års straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Livsvarig straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Tolv års straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Tolv års straffarbeid

Folketellingen i 1875

Merknad:
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)
Gift 29. mars 1868 med Lars Jacobsen Hætta

til toppen

24. Inger Jacobsdatter Hætta

Født: 25. september 1826

Gift: 27. februar 1845 med Anders Pedersen Bær

Barn: Per f. 30. august 1847, Berit f. 22. november 1849, Inger f. 15. september 1851

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Femten dagers fengselsstraff på vann og brød

Underrettsdom av 6. august 1853:
Ett års straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Ett års straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Ett års straffarbeid

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Folketellingen i 1900

Merknad:
Satt 1 år i fengsel i Trondheim
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)

til toppen

25. Marith Johnsdatter Sara

Født: 1830

Konfirmert: 20. februar 1848

Død: 10. april 1901

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Seks års straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Livsvarig straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Livsvarig straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Livsvarig straffarbeid

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Folketellingen i 1900

Merknad:
Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)
Benådet i 1864

til toppen

26. Marith Andersdatter Spein

Født: 22. november 1821

Gift: 22. mars 1842 med Anders Pedersen Rist

Død: 7. januar 1912

Barn: Per f. 28. januar 1843, Anders f. 23. november 1844 d. 16. juni 1858, Elen f. 30. april 1848, Aslak f. 25. mars 1851 d. 8. mai 1852, Aslak f. 23. mai 1853 d. 27. september 1854

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Tre års straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Ett års straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Ett års straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Ett års straffarbeid

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Folketellingen i 1900

Merknad: Fortegnelse over fanger og Fangeprotokol Trondheim Tugthus (Statsarkivet i Trondheim)

til toppen

27. Marith Pedersdatter Kurak

Født: 24. juli 1826

Gift: 26. mars 1849 med Aslak Jacobsen Hætta

Barn: Peder f. 5. juni 1850, Mathis f. 30. juni 1853

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Frifinnelse

Underrettsdom av 6. august 1853:
Frifinnelse

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Frifinnelse

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Frifinnelse

Folketellingen i 1875

Merknad: Flytta til Karesuando i 1862

til toppen

28. Elen Aslaksdatter Sara

Født: 1789

Gift: for 2. gang 1838 med Lars Larsen Gaup

Død: 26. desember 1864

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Frifinnelse

Underrettsdom av 6. august 1853:
Åtte måneders straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Frifinnelse

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Frifinnelse

Merknad:
Hennes datter var stemor til Anders Pedersen Bær

til toppen

29. Peder Mikkelsen Korvatus

Født: 15. september 1821

Gift: 14. mars 1843 med Marith Rasmusdatter Spein

Død: 30. mars 1887

Barn: Berit f. 4. juli 1846, Mikkel f. 21. februar 1849, Rasmus f. 7. august 1852

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Tretti dagers fengselsstraff på vann og brød

Underrettsdom av 6. august 1853:
Ett års straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Ett års straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Ett års straffarbeid

Folketellingen i 1865

Folketellingen i 1875

Merknad: Gift på ny i 1857

til toppen

30. Inger Johannesdatter Hætta

Født: 1828

Gift: 28. februar 1846 med Mons Aslaksen Somby

Barn: Inger f. 29. desember 1847

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Frifinnelse

Underrettsdom av 6. august 1853:
Frifinnelse

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Fem dagers fengselsstraff på vann og brød

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Få dagers fengselsstraff

til toppen

31. Inger Monsdatter Siri

Født: 1792

Gift: 2. søndag i faste 1821 med Aslak Olsen Somby

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Frifinnelse

Underrettsdom av 6. august 1853:
Frifinnelse

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Frifinnelse

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Frifinnelse

Folketellingen i 1865

til toppen

32. John Johannesen Hætta

Født: 26. mai 1818

Gift: 1838 med Marith Aslaksdatter Somby

Barn: Johan f. 10. januar 1842, Aslak f. 10. mars 1846, Isak 26. april 1851

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Frifinnelse

Underrettsdom av 6. august 1853:
Frifinnelse

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Frifinnelse

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Frifinnelse

Merknad: Giftet seg på nytt i 1857

til toppen

33. Kirsten Nielsdatter Siri

Født: 6. desember 1822

Gift: 14. mars 1843 med Per Aslaksen Bals

Død: 25. mars 1858

Barn: Aslak f. 1847 d.1852, Nils f. 13. januar 1850, Kirsten f. 20. desember 1852

Domsinnstilling av 25. mai 1853:
Seks måneders straffarbeid

Underrettsdom av 6. august 1853:
Ett års straffarbeid

Høyesterettsdom av 14. februar 1854:
Ett års straffarbeid

Benådningsinnstilling behandlet 7. august 1854:
Ett års straffarbeid

Merknad:
Fødsels- og dåpsbekreftelse

til toppen